कच्छ, Kutch/Kachchh

Standard

image

धन्य हो धन्य हो कच्छ नी धरणी
विकट वन डुंगरा विकट रण वाट ज्यां विकट भुज कोट वंको भुजंगी
खेलता खडग ना खेल रण घेलडा
विकट रणवीर वीरत्व रंगी शुर सतीओ तणा शौयॅ थी सोहती प्रेम पियुष नां पान करणी भारती मात ने खोळले खेलती
धन्य हो धन्य हो कच्छ नी धरणी
संत सुता भला भकत जे भोम मां पीर पोढया जहां ठामठामे डुंगरे डुंगरे देवी नी देरीओ खांभीओ खोंधनी गामगामे वाछरो वीर ने वीर पाबू तणी वीरता भूमि ना भार धरणी
भारती मात ने खोळले खेलती
धन्य हो धन्य हो कच्छ नी धरणी
संत जेसल अने सती तोरल तणी घरोघर गुंजती दिव्य वाणी भकत मेकरण लालियो मोतियों मूक सेवक बन्यां मूक प्राणी कैंक कविओ तणा भव्य उर भावनी ज्यां वही सतत साहित्य सरणी
भारती मात ने खोळले खेलती
धन्य हो धन्य हो कच्छ नी धरणी
मलपती महालती फलंगे चालती सांढणीओ तणां झुंड फरता पवन थी चमकता घोडला धमकता धमकता धरण पर पाय धरता ढळक्तती ढेल शी रणक्तती माणकी थनगती कोंतलो कनकवरणी भारती मात ने खोळले खेलती
धन्य हो धन्य हो कच्छ नी धरणी
बपैया बोलता मोरला डोलता कोकिला लोल कल्लोल करती कैंक शुक सारीका कुंजनी मालिका उडती कलरवे आभ भरती अमित उतावळी सभर नदीओ कंइ नाचती राचती नीर झरणी
भारती मात ने खोळले खेलती
धन्य हो धन्य हो कच्छ नी धरणी
सरवरो छलकातां खळळखळ खळकतां नीर नहेरो तणां गेल करता खेतरो हलकतां कृषिवलो मलकतां अन्न अंबार भंडार भरतां जलधिजलराज तुज पाद प्रक्षालतो धूलि तव तरण तरणी भारती मात ने खोळले खेलती
धन्य हो धन्य हो कच्छ नी धरणी

( रचियता दुलेराय काराणी)

Divyrajsinh Sarvaiya (Dedarda)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s