आज तरछोड मा जोगमाया ! Dula Bhaya Kag

Standard

image

छंद  झुलणा

भान बेभानमां मात ! तुंजने रट्या,
              विसारी बापनुं नाम दीधुं;
चारणो जन्मथी पक्षपाती बनी,
          शरण जननी तणुं एक लीधुं,
तें लडावी घणां लाड मोटा कर्या,
         प्रथम सत्काव्यनां दुध पायां,
खोळले खेलव्यां बाळने मावडी,
       आज तरछोड मा जोगमाया !

रास रमती हती अम तणी जीभ पर,
     झणण पद नूपुर झणकार थाता;
सचर ने अचर सौ मुग्ध बनतां हतां ,
             ताल दई संगमां गीत गातां.
नर नराधीश जगदीश रीझ्रया हता,
      अम तणां ए ज झरणां सुकायां;
खोळले खेलव्यां बाळने मावडी,
         आज तरछोड मा जोगमाया !

देशभक्ति तणारण मरण मोक्षना,
      पाठ क्षत्रीने अघरा पढाव्या;
रंक रक्षण तणां दुष्ट भक्षण  तणां,
आकरा पाण तेगे चडाव्या
लग्न वरमाळ काढी लडाव्या हता,
         आज निरवीर्यना गुण गाया;
खोळले खेलव्यां बाळने मावडी,
        आज तरछोड मा जोगमाया !

आत्म-अरपण तणा प्रथम भुव भारते,
                 चारणे कंठथी सूर छेड्या;
लाखनां लोहीनी धार अटकाववा,
            चारणे आपनां लोही रेध्यां.
सत्य आग्रह तणा उपासकआदिथी,
          स्वतंतर जीवनना गुण गाया.
खोळले खेलव्यां बाळने मावडी,
         आज तरछोड मा जोगमाया  !

सत तणा स्वांग रण भोम रंगमे’लमां,
               पे’रीने असतनादांत झेर्या,
अंबिका तुज तणा ए ज पुत्रो अमे,
        असतना शामळा पाठ पे’र्या.
अंध लंपट अने नफट छोरु बने.
           मात छोडे नहि तोय माया;
खोळले खेलव्यां बाळने मावडी,
        आज तरछोड मा जोगमाया  !

जगत सेवा तणां काव्य ललकारीए.
               झूंपडे झूंपडे गीत गाईयें,
भीख साहित्यनी मागशे क्षत्रियो,
            देव एवा फरी वार थाईयें.
‘ काग ‘ खेडुतनी खेडी धरणी परे,
           मे’र वरसादनी वाट माया;
खोळले खेलव्या बाळने मावडी,
      आज तरछोड  मा जोगमाया  !

कवि काग बापु

Divyrajsinh Sarvaiya (Dedarda)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s