डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि

Standard

image

जुकी जुकी ने जोगडो. सो सो करुं सलाम
फोरम दई ग्यो फलक लग. करुणा तणीं कलाम

पाक्यो साचो पाक तुं. अदकेरो ईसलाम
जन्नत पोग्यो जोगडा. कलमा समो कलाम

उजवळ ऐवो आतमा. रहीम भळ्यो तुं राम
जनत नसी थ्यो जोगडा. करीयें नमन कलाम

कर्यो नतो तें कोयदी, ऐके घडी अराम
जनम भुमि नां जोगडा. करतो काम कलाम

जातां अबदुल जोगडा. दलडे लाग्यो डाम
मुठी वडेरो मानवी. क्यां अब मळे कलाम
– कवि श्री जोगीदान गढ़वी

Divyrajsinh Sarvaiya (Dedarda)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s