शिवाष्टक Shivashtak Shiva Vandna

Standard
image

जोगीदान गढ़वी कृत शिव वंदना

़            शिवाष्टक
~•°•छंद ः भुजंगप्रयात•°•~

जयो ज्योति रूपम जटाधर जोगी,
नमो नट्टराजन अहालेक भोगी,
शिरे सोम धारी सदा निर्विकारी,
अहोनिशे दिव्यं भजां ओमकारी॥..१

गळे नाग बंधा जटे रुंध गंगा,
कटी व्याघ्रचर्म भरे नित भंगा,
निजानंद मोज़े मजा अल्लगारी,
अहोनिशे दिव्यं भजां ओमकारी॥..२

सती विन शंकर बजे डाक डम्मर,
बने रौद्र बंकर घुमे हर घम्मर,
रुवे रोम राजे नमो अर्धनारी,
अहोनिशे दिव्यं भजां ओमकारी॥..३

त्रणे लोक तारे उजारे महेशा,
करे कोप तो खोपरा कर ग्रहेशा,
नचे नाच तांडव रीझे प्रलेकारी,
अहोनिशे दिव्यं भजां ओमकारी॥..४

पृथी सर्ग पाताल महादेव दाता,
भवो पाप जाता भोळा मन भाता,
जपा नामं जारी मुखे त्रिपुरारी
अहोनिशे दिव्यं भजां ओमकारी॥..५

तमो देव आदी अनादी सुरेशां,
झरे तेज काया न रूपा उमेशां,
सदा सेव लिंगा स्वरूपम सारी,
अहोनिशे दिव्यं भजां ओमकारी॥..६

सतो गुण सेवा रीदये एव हेवा,
मलो मान मेवा महादेव देवा,
हरो हर्र दुःखह् शुभम सुखकारी,
अहोनिशे दिव्यं भजां ओमकारी॥..७

सुरो कोटी पाये पड़ी तप तापे,
नमे नाग चारण गंधर्व जापे,
दिया वर्र दानव ने भारोभारी,
अहोनिशे दिव्यं भजां ओमकारी॥..८
– दिव्यराजसिंह सरवैया कृत शिवाष्टक

History & Literature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s