વાંસદા સ્ટેટ વાંસદા રજવાડું

Standard

બ્રિટિશ ભારતનું રજવાડું
૧૭૮૧–૧૯૪૮

image

                                 ધ્વજ

image

                      Coat of arms

વાંસદા અને ધરમપુર રજવાડાં, ૧૮૯૬
ઇતિહાસ
• સ્થાપના ૧૭૮૧
• ભારતની સ્વતંત્રતા ૧૯૪૮
વિસ્તાર
• ૧૯૦૧ ૫૫૭ km2 (૨૧૫ sq mi)
વસતિ
• ૧૯૦૧ ૩૯,૨૫૬
ગીચતા ૭૦.૫ /km2  (૧૮૨.૫ /sq mi)
આ લેખ ની કેટલીક માહિતી પબ્લિક ડોમેઇન જ્ઞાનકોશ 1911 Encyclopædia Britannica માંથી લેવાયેલી છે.

ઇમ્પિરિઅલ ગેઝેટર ઓફ ઇન્ડિયામાં વાંસદા રજવાડું
વાંસદા રજવાડું એ બ્રિટિશ રાજ સમયનું ભારતનું એક રજવાડું હતું. તે બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીની સુરત એજન્સી હેઠળ હતું.

વાંસદા રજવાડાની સ્થાપના ૧૭૮૧માં વીરસિંહજીએ કરી હતી અને તેનું પાટનગર વાંસદા હતું. તેના શાસકો સોલંકી વંશના રાજપૂત હતા. વાંસદાના છેલ્લા શાસકે ભારતીય સંઘમાં ભળી જવા માટે ૧૦ જુન ૧૯૪૮ના રોજ સંમતિ દર્શાવી હતી.

શાસકો
૧૮૨૯ પછી વાંસદાના શાસકોને “મહારાજા સાહેબ”નું બિરુદ મળ્યું હતું.

…. – ૧૭૦૧ ઉદયસિંહજી દ્વિતિય
૧૭૦૧ – ૧૭૧૬ વીરસિંહજી પ્રથમ (મૃ. ૧૭૧૬)
૧૭૧૬ – ૧૭૩૯ રાલભામજી (મૃ. ૧૭૩૯)
૧૭૩૯ – ૧૭૫૩ ગુલાબસિંહજી પ્રથમ (મૃ. ૧૭૫૩)
૧૭૫૩ – ૧૭૭૦ ઉદયસિંહજી તૃત્રિય (મૃ. આશરે ૧૭૭૦)
૧૭૭૦ – ૧૭૮૦ ખિરાટસિંહજી લાસ (મૃ. ૧૭૮૦)
૧૭૮૦ – ૧૭૮૯ વીરસિંહજી દ્વિતિય (મૃ. ૧૭૮૯)
૧૭૮૯ – ૧૭૯૩ નાહરસિંહજી (મૃ. ૧૭૯૩)
૧૭૯૩ – ૧૮૧૫ રાયસિંહજી (મૃ. ૧૮૧૫)
૧૮૧૫ – ૨૭ ઓક્ટોબર ૧૮૨૮ ઉદયસિંહજી ચતુર્થ (મૃ. ૧૮૨૮)
૧૮૨૮ – ૧૬ જુન ૧૮૬૧ હમીરસિંહજી (જ. ૧૮૨૬? – મૃ. ૧૮૬૧)
૧૮૬૧ – ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૧૮૭૬ ગુલાબસિંહજી દ્વિતિય (જ. ૧૮૩૮ – મૃ. ૧૮૭૬)
૬ માર્ચ ૧૮૭૬ – ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૧ પ્રતાપસિંહજી ગુલાબસિંહજી (જ. ૧૮૬૩ – મૃ. ૧૯૧૧)
૨૧ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૧ – ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ ઇન્દ્રસિંહજી પ્રતાપસિંહજી (જ. ૧૮૮૮ – મૃ. ૧૯૫૧) (૧૧ મે ૧૯૩૭ થી સર ઇન્દ્રસિંહજી પ્રતાપસિંહજી)

History & Literature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s