“નશો એવો નામી” છંદ શિખરિણી

Standard

છંદ : શિખરિણી

image

ઝબોળી રંગો માં કલમ તુજ નામે સકળ આ,
વિચારી વાગોળી ઠલવ સઘળી પ્રેમ કરુણા,
મળે મારો સાથી હ્ર્દય મુજને એજ ઝરણાં,
વહેતો હું જાઉં વમળ મધ માં લેય તરણાં,

ખરી આશા મારી વિપુલ તુજ નૈને શરણ હું,
મરી ચાહું એવી દિલ દબવતું એ સ્મરણ હું,
ઘણા પીવા પ્યાલા મય છલકતા રૂપ નિરખું,
નશો એવો નામી ફલક અનંત હાથ સરખું…
– દિવ્યરાજસિંહ સરવૈયા કૃત

History & Literature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s