ગોપીનાથ ની ગરબી

Standard

જ્યારે ગોકુલ નો રાસ જોવા હેમજા પાર્વતી નીકળ્યા અને શિવે પણ સાથે જવા જીદ કરી માતાજી એ કહ્યું કે ત્યાં માત્ર કૃષ્ણ નર અને બાકી બધી નારીયો હોય… તો ભોળોનાથ રાસ નો લ્હાવો લેવા નારી રૂપ ધરી રમવા પધારેલ… તેનું આછું વર્ણન કરતી આ ગરબી…

image

.                       || ગોપીનાથ ની ગરબી ||
.                 રચના : જોગીદાન ગઢવી (ચડીયા)

રમે છે કાં રંગતાળી ગોકુલ માં… રમે છે કાન રંગતાળી… ટેક

હરખે રમવા ને હેમજા રે હાલ્યા, માધેવ  મનમાં મીઠડું રે માલ્યા..
કહે, હેતે લિયો ને મુને હાળી.. ગોકુલ માં… રમે છે કાન રંગતાળી

થોડું હસી ને પારવતી થોભ્યા, લેવાને લ્હાવ રાસ શિવજી રે લોભ્યા,
પછી, સજ્યા શણગાર ઓઢી સાડી.. ગોકુલ માં… રમે છે કાન રંગતાળી

અલખ જટા નો વાળીયો અંબોળો, ગળા નો નાગરાજ થથર્યો રે થોડો,
મૂકી ગંગા ને ડુંગરા ની ગાળી.. ગોકુલ માં… રમે છે કાન રંગતાળી

જોગણ ને જોગડા નો રાહડો રે જામ્યો, પીતાંબર ધારી એનો ભેદ બધો પામ્યો,
એણે ભભૂતિ ઊડતી રે ભાળી.. ગોકુલ માં… રમે છે કાન રંગતાળી

પ્રભુની વાંસળી લાગતી રે પ્યારી, નાથ કૈલાશ નાં બન્યા છે નારી,
હસ્યા નભમાં દેવ જો નિયાળી રે.. ગોકુલ માં… રમે છે કાન રંગતાળી
– જોગીદાનભાઈ ગઢવી
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

History & Literature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s