|| નમીએ તુને હિંદ ની નારી ||

Standard

.             || નમીએ તુને હિંદ ની નારી ||
.         રચના : જોગીદાન ગઢવી (ચડીયા)

દરિયા ભર હેત દુલારી, ખીજવે ત્યારે કાળ થી ખારી,
હિંમત નાં કોઈ દી હારી, નમીએ તુને હિંદ ની નારી.. ટેક

આવિયો મોલ ઉમેદસિંહ તેદી, હાડી દીધેલાય હાથ,
ધર્મ ત્રિયા નો ધારીયો સાચો, માળ પેરાવેલ માથ,
વીરો ની લાજ વધારી.. નમીએ તુને હિંદ ની નારી..૧

જણીયો જોધો જીવંતી બાઈ, પરખ્યો રાણ પ્રતાપ,
રંગ રાખ્યો એણે રાજપુતાઈ, જપતા ક્ષત્રિય જાપ,
સોનગરી માત સન્નારી, નમીએ તુને હિંદ ની નારી..૨

જણીયો બાળક બાઈ જીજાયે, સિંહ સાચો શિવરાજ,
દેશ આંખે તારા દૂધ નાં ડંકા, યવન સંભારે આજ,
ભડવીર થયો તર્ક પે ભારી, નમીએ તુને હિંદ ની નારી..૩

આણ વરતી અંગરેજ ની તેદી, પાડીયો તે પડકાર,
ગગન આખું ગુંજાવતો થયો તો, લક્ષ્મી નો લાલકાર,
આઝાદીય નામ ઉચ્ચારી, નમીએ તુને હિંદ ની નારી..૪

કૈક જનેતા ની કુંખ નાં જાયા, શાહિદ થિયા સંતાન,
વિદ્યા વતી નાં લાલ ને વંદી, જ્વારિયેં જોગીદાન,
આખો જેનો દેશ આભારી, નમીએ તુને હિંદ ની નારી..૫
– જોગીદાનભાઈ ગઢવી (ચડીયા)
🙏🏻🙇🏻🙏🏻🙇🏻🙏🏻🙇🏻🙏🏻🙇🏻🙏🏻🙇🏻🙏🏻🙇🏻🙏🏻

History & Literature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s