“લોકબાની”

Standard

“લોકબાની”

– માટીનો સુર –

વગડામા મેઘવાટે આખોડપાખોડમા ખડતરણા ચરંતા ગૌધણને આકાશ મારગે કાળી વાદળીયુ કળાયને મધરો મધરો પવન વાય ટાઢી લેરખીયુ વાવા માંડે…

આઠમાસથી વિજોગણ ધરતીને ભીંજવવા પેલી મેઘવર્ષાએ ધરતીમાંથી સોડમ વછુટે

ગૌધણ ગામભણી હાલતુ થાય..માથે ઉચા પુછડે …ગતિ વધે…મોરલા બપૈયા પિયુનાદે સુરનુ પુર ચડેને…

ભીંજાયેલ ધરતીના પેલા થરની માટીની લોંદરકી

ઉતાવળી હાલતી ગાયની ખરીમાંથી ઉડી હાફળાફાફળા હાલતા ગોવાળના ગાલે ચોંટેને

શ્ર્વાસમાં જઈ ઇ સોડમ સુનશીખરમાં આટો મારી ગળાને બુલંદી બક્ષે

ધ્વનીમેખલાઓને કંપવેને જે ધ્વનીકંપનો દુહા કે ગીત રુપે મોજ કરાવે…

પ્રેમત મોરલા ગહેંકે કેડીયાની કસ તુટુતુટુ થાવા મંડે..

એક કાને હાથ અડાડી ગોવાળ ઠબકારે..
મોરલા જીંગોરે…વગડોને સીમ જીવરી બની જાય…

ઝાડવા ડાળીયુ નમાવી હોંકારા દીયે..ત્યાં ગગનચોકે હડેળાટી થાય…

ને મુશળધાર એલી મંડાય

( આ બળુકીબાની સમજાય તેને મુબારક ને નો સમજાય તેને ખાંડીમોઢે મુબારક)

માલદે આહીર

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s