” લોકબાની “

Standard

દિલવાણી-

બાની કે પ્રભાવસે લેખનીકે સોયે હુવે ભાવોકો જગાતે હે
જીંદા કલતેહે જાન

મુરદા દીલોમે ડાલ જબ હમ.સુધા કાવ્યધારા બરસાતે હે

તો તારે નહી જાતે રવિ નહી જાતે વહા કવિલોગ જાતેએ..

મરદો માયા વાવરે,
એને નો આવે તાણ્ય,
માઠાને મટસે નહી,
મુવા લગ મોકાણ્ય;

બે બીક કારણ સંપતી નથી છુટતી કે સારા કામે નથી વપરાતી..

કા ગરીબ બની જાવાની બીક હોય
કા પોતાની તાકાત ઉપર ભરોષો નો હોય..

ઘણા ડાયા કેવાતા લોગ વાતુ બહુ કર્યા રાખે કરે કંઇ નહી ને

અઢળક સંપતી

લખમીના રથડા કાયમ રોકાય પણ કો દી ભુખ્યાની આતરડી ઠારેલ નહી.

જમરાજાયે કંકોત્રી મોકલી…શાંતી ગઇ હડેડાટ
નિંદરે રામ રામ કીધા

રામ મંદીરેથી વશરામ ભગતની માળા માગી…

તોયે મમત છુટે નહી જાગરીયો વળગાડ..

પશુ પંખીને સંતોષ નામક સરકીટ પરભુજીયે દીધી

માણહતો કાયમ ભીખલોજ રીયો

ભેંસ ગાય ઘોડા હાથીને કયારેય ચશ્મા  આવ્યા..

બાજને બેતાળા નહી
માણસના ગલીયે શેરીયે દવાખાના
પશુપંખીના..!

જેઠાગોવાળે વગડામા બાવળના ઠુંગે ઝરમરીયા વરસાદે ઉંડી સટ લેતા કીધુ

બારે મેઘ ખાંગા થાય તયે બચારા ગરીબનુ શુ થાતુ હશે ?

માલદે આહીર

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s