” લોકબાની”

Standard

” લોકબાની”

મે મે કરીયે અમે,
મે ને મનમાયે નહી,
હવે વરસને મુશળધાર,
તું મન મુકીને મેહુલા;

એ ગગનરાજ ગગનપતિતુ ગેમારનો થા પશુ પંખી જગતાતે ખેતરડા ખેડી આકાશે મીંટમાંડી બેઠા…

એ..મેઘરાજ સરકારની જેમ…નોખી નોખી સ્કીમ કાઢવાનો ધંધો નો કર્ય

ચાતક ચકવો ચકવીના ગળા સુકે ગયા..

આ તડપાવાની ટેવ

હવે ચોથા ગીયરમા લઇ લે ..માઠોડનો થા મેવલીયા…

કાનની બુટ સુધી ખેંચી લે પણછને ….પલાઝાટકી…ત્રાટક્ય..કે પછી…

જલધર તારી જોડ્ય,
કુદરતે બીજી નો કરી,
એવો મનમા રાખી મરોડ,
તુ માતમ ખોમા મેહુલા;

માણહજાત્યની જેમ તકવાદી નો થા..
માતમ મલાજો જાળવી લે જોગંદર જળરાજ

મુંજડી ગાયના થીણા ઘીમાં લાપશીના આંધણ મુકવા…નો વખત થીયો.

.ખેડુસ્ત્રીએ વાવણી ને દી થાપણાની જોડ્ય પેરી વગડાવ વાટે બેઠી

જેઠા ગોવાળે ઓણુકા બધાય મેળા માણવા એવા નીમ લીધા..ને ફુમકારા છોંગલે હીરગુંથ્યા…
– માલદે આહીર

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s