લસુન (લસણ) ની મૂળ ઉત્પતી નો ઇતિહાસ

Standard

જે કાળે ઇન્દ્રાણી  (પરણ્યાં પછી) સો વર્ષ વીતી ગયાં છતાં ગર્ભવતી થઇ નહીં ત્યારે ઇન્દ્રે  તેણીને અમૃત પીવડાવ્યું હતું એ વેળા એ અમૃત ના સારરૂપે પોતાના મોઢામાંથી અમૃત નો ઓડકાર અમૃત ના અમુક અંશો સાથે ઉદય પામ્યો હતો ..!!

એટલે કે મોઢામાંથી બહાર નિકળ્યો હતો અમૃત ના અંશો સાથે દેવયોગે ત્યાં જમીન પર આવી પહોંચ્યા હતાં અને અપવિત્ર પ્રદેશ માં તે પડયો હતો ..!!

એ વખતે ઇદ્રે ઇન્દ્રાણી ને કહ્યું હતું કે તમે અનેક પુત્રો વાળા થશો અને આ અમૃત તમારા મુખ માંથી પડયું છે તે એક રસાયણ  (ઔષધી) રૂપે ઉત્પન્ન થશે …!!

☆▪ગદ નિગ્રહ નામના ગ્રંથ માં લસણ ની ઉત્પતિ આમ લખી છે ..!!

રાહુ દૈત્યે ચંદ્ર સૂર્યની વચ્ચે બેસી ને કપટ થી જયારે અમૃત પાન કર્યું હતું ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને તે રાહુ નું મસ્તક ચક્ર થી કાપી નાખ્યું હતું ત્યારે તેનાં અર્ધા કપાયેલા ગળામાંથી અમૃત ના જે કણો પૃથ્વી પર પડયાં હતાં તેમાંથી લસૂન ની ઉત્પતિ થઇ હતી..!!

☆●  વળી નાવનીતક નામના ગ્રંથ માં લસૂન ની ઉત્પતિ કથા આમ જ કહી છે

☆●લસણ માં એક રસ ઓછો હોવાથી પાંચ રસો છે..!!

લસણ ના ગુણવર્ણન માં તેનાં મૂળ માં તીખો રસ કહ્યો છે ..!!
તેનાં પાંદડા માં કડવો રસ જણાવ્યો છે ..!!
તેનાં નાળ માં કષાય-તુરો રસ દર્શાવ્યો છે ..!!
તે નાળ ના અગ્રભાગ માં લવણ – ખારો રસ માન્યો છે ..!!
અને તેનાં બીજમાં મધુર રસ કહ્યો છે..!!

☆•લસણ અમૃત માંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોય તે અમૃત રૂપી ઉતમ રસાયણ છે ..!!

લસણ નું સેવન કરનાર લોકો નાં દાંત , માંસ , નખો , દાઢી-મૂંછ , કેશ , કદી ભ્રષ્ટ થતું નથી …!!

લસણ થી સ્ત્રીઓ ને વધું ફાયદા છે ..!!

લસણ અનેક રોગો મટાડે છે જેમકે હાડકું ખસી ગયું હોય તે રૂપી રોગ માં. !
વાયુ ના બધાયે રોગ માં
બધી જાત ના કોઢ ના રોગ માં
ખોરાક ઓછો ખવાય તે રોગ માં વિગેરે વિગેરે ઘણાં બધાં રોગ માં લસણ નું સેવન ઉપયોગી છે ..!!

☆●☆  લસણ નું સેવન કોણે ના કરવું

કફ ના રોગ માં કે પિત્ત માં લસણ નો પ્રયોગ ન કરવો તેમ જ જે માણસ અત્યંત ક્ષીણ થયો હોય વૃદ્ધ થયો હોય જઠર ના અગ્નિની મંદતા વાળો હોય ..!!

જે સ્ત્રી સુવાવડી કે સગર્ભા હોય અને જે બાળક તદ્દન નાનું હોય તેને પણ લસણ ખાવું નહીં…!!

☆•☆ આવા રોગ માં લસણ ખાવું નહીં

જ્વર માં,  અતિસાર -ઝાડા ના રોગમાં,  કમળા ના રોગમાં,  અર્શસૂરોગ માં , ઉરૂસ્તંભ કે સાથળો ઝલાઇ ગયાં હોય તે રોગ માં,  વિબંધ – ઝાડાની કબીજીયાત ના રોગમાં, ગળાના રોગ માં,  જેણે તરત ઉલ્ટી થઇ  હોય તેણે જેણે વિરેચન લીધું હોય જેણે નસ્ય કે શિરોવિરેચન સેવ્યું હોય જે માણસ અતિસય સૂકાઇ ગયો હોય જેણે અતિશય તરસ લાગ્યાં કરતી હોય જેણે ઉલ્ટી થયાં કરતી હોય જેણે હેડકી નો રોગ હોય જેણે શ્ર્વાસરોગ ની અતીશય વૃદ્ધિ થઇ હોય જેનામાં ધૈર્ય નો અભાવ હોય જે માણસ માં આવા રોગીઓ એ લસણ નું સેવન ના કરવું જોઇએ ..!!

જેવો ના અગ્નિબળ ક્ષીણ થયા ન હોય તેવોએ તો હરકોઇ રોગ માં લસણ નું સેવન ઉતમ ગણાય છે..!!

લસણ ઉપયોગ માટે પોષ અને મહા મહિનો ઉત્તમ છે ..!!
– સંકલન : રાજભા ઝાલા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s