ગઝલ

Standard

શું કહું હું આપને ક્યાં ક્યાંય શોધી હું વળ્યો,
મળ્યા અંતે હૃદય મુજને જ્યા પ્રણય ને પોષવા.

સાંભળું જ્યાં સાદ મીઠો સિતારો નાં રાગ સો,
આપની આશા મહીં ગુમાવીયા સહુ હોંશ હા.

મજધાર વચ્ચે નાવ શા કાજે નમાવું એ કહો,
રાખશો મુજ વાતનો કોઈ દિલે નવ રોષ નાં.

ખેલવા ફાગણ પ્રણય નાં રંગ હાથે મેં ધર્યા,
છુપાશો નાં ભાગશો કે દેખશો કો દોષ ના.

વિશ્વાસ રાખો અચળ તારો ધ્રુવ નો કયો તો બનું,
અનંત વાટે એકલા આવો કહું આગોશ માં…
– દિવ્યરાજસિંહ સરવૈયા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s