Daily Archives: July 14, 2016

અશ્વ

Standard

” ભમરા પીઠે પડખમાં બેઇ કોરનાં જોઇ,
  સયન ગાંઠ ની ખોડનો દુ:ખ ધણીને હોય !

આસન ખોઇ ઘોડલો વાઘ કાંતીયો હોય એવા ખોડીલા ઘણાં સોદો કરે નો કોઇ !

મહા ખોડયનો ઘોડલો માથે શીંગડીયો,
ધણી બળુકો હોય પણ પરપાને પડીયો હોય !

એક જાત ચતુરાંજ ની ખોડ અને ખાવણ,
લંકા ગઢ ઉજ્જડ કયોઁ મરવયો તો રાવણ !

પરી પૂંછ ડાંડી કરે સમ મારજ ની ખોડ ,
ભાંગે મન ના કોડ ધણી થાય ભીખળવો !

દિઠો ભમરો પૂંછડે પૂંછા વરતી નામ
ઇના બેહણહાર ના સરે ના ધારયાં કામ !

ધોળો પાટો પીઠમાં નાગ અશ્ર્વ એનું નામ ,
ધણી મરે તો ઇ મરે એવું એનું કામ !

ત્રણ રંગ ના ચાંદલા પીળા કાળા હોય,
ઇ તો જાણ્વે અંજની ધણી ઘરે નહી કોઇ !

પૂંછ મૂળ પાણી ઝમે ખોડે મધુસરાવ,
ઇ તો ભૂંડો સાવ નાશ કરે રખવાળ નો !

પૂંઠે ભમરો પેંખતા ધણી ને માથે ભાર ,
જુદ્ધે આણે હાર ઇ ઘોડો દંળભજણો ” !!

સંકલન : રાજભા ઝાલા

Advertisements

જયમલ પરમાર

Standard

વતન અને જન્મસ્થળ વાંકાનેર
‘કાઠિયાવાડના ઘડવૈયા’ પુસ્તકથી 1940થી લેખનનો આરંભ.
ઝવેરચંદ મેઘાણીના સાથીદાર તરીકે રહ્યા
આઝાદિ ના આંદોલન મા સક્રિય ભાગ.
ફૂલછાબ(દૈનીક) ના તંત્રી (૧૯૫૦-૫૫)
-ઉર્મી નવરચના ના તંત્રી (૧૯૬૭-૧૯૮૫)

લેખન અને સંપાદન ક્ષેત્રઃ
લોક સાહિત્ય,લોકવાર્તા સંગ્રહ,નવલકથાઓ, જીવનચરીત્રો,ખગોળ,પક્ષી પરીચય ગ્રંથો,કવિતા,અનુવાદન, ઇતિહાસ

સ્મરાણાજલી

ઝવેરચંદ જાતાં, કલમે ચડીઆ કાટ;
(પણ) પરમાર બેસાડી પાટ, તેં ઝળકાવી કલમ જેમલા
-મુળુભાઇ પાલીયા

જૈમલ તું સ્વર્ગે જતા, સૂના પડિયા સૂર;
ન રિયાં મુખે નૂર, સાહિતને સાંસો પડ્યો.
-કરસન પઢિયાર

ચોપગાંના ચારિત્ર્યને, લખતા ન કવિ લગાર;
(પણ)તેં લખ્યું લક્ષે કરી, (તને) રંગ જયમલ્લ પરમાર
-માધુભાઈ પડિયા

પરમ ગ્રંથના પંથનો, અઘરો અતિ અમલ્લ;
જીવન વિદેહી જીવતાં, જાણ્યું તેં જેમલ્લ.
-બળદેવભાઈ નરેલા

જેમલ કેરો જીવતો, આ ઊડે રંગ-ફુવાર;
ગોઠી ચાલ્યો ગેબમાં, પણ શબદ કરે ગુંજાર
-મકરંદ દવે

જેમલ બીજી જોડ, નજરૂં નાખ્યે નો મળી;
સવસાચી સરમોડ, છોરૂ તું સોરઠ તણું.
-દુલાભાઈ કાગ

ગુણી કલાધર કમલવન, ભયે પ્રફૂલ્લિત ભલ્લ;
દેખી કદર રવિ જિનહિતેં, ઉદિયાચલ જયમલ્લ
-શંકરદાનજી દેથા

જયમલ્લ નિર્મળ નીર, ઘેરાં વમળ વિના વહ્યાં,
સીંચા હાડ ખમીર, ધરવી તેં સોરઠ ધરા.
-પં. નરેન્દ્રપ્રકાશ પંડ્યા

જયમલ પામી જગતમાં, આદરમાન અભૂત;
કીર્તિ કરી ગયો કાયમી, શારદ તણો સપૂત.
-નારાયણદાનજી બાલિયા

સંકલનઃરાજુલ દવે