જયમલ પરમાર

Standard

વતન અને જન્મસ્થળ વાંકાનેર
‘કાઠિયાવાડના ઘડવૈયા’ પુસ્તકથી 1940થી લેખનનો આરંભ.
ઝવેરચંદ મેઘાણીના સાથીદાર તરીકે રહ્યા
આઝાદિ ના આંદોલન મા સક્રિય ભાગ.
ફૂલછાબ(દૈનીક) ના તંત્રી (૧૯૫૦-૫૫)
-ઉર્મી નવરચના ના તંત્રી (૧૯૬૭-૧૯૮૫)

લેખન અને સંપાદન ક્ષેત્રઃ
લોક સાહિત્ય,લોકવાર્તા સંગ્રહ,નવલકથાઓ, જીવનચરીત્રો,ખગોળ,પક્ષી પરીચય ગ્રંથો,કવિતા,અનુવાદન, ઇતિહાસ

સ્મરાણાજલી

ઝવેરચંદ જાતાં, કલમે ચડીઆ કાટ;
(પણ) પરમાર બેસાડી પાટ, તેં ઝળકાવી કલમ જેમલા
-મુળુભાઇ પાલીયા

જૈમલ તું સ્વર્ગે જતા, સૂના પડિયા સૂર;
ન રિયાં મુખે નૂર, સાહિતને સાંસો પડ્યો.
-કરસન પઢિયાર

ચોપગાંના ચારિત્ર્યને, લખતા ન કવિ લગાર;
(પણ)તેં લખ્યું લક્ષે કરી, (તને) રંગ જયમલ્લ પરમાર
-માધુભાઈ પડિયા

પરમ ગ્રંથના પંથનો, અઘરો અતિ અમલ્લ;
જીવન વિદેહી જીવતાં, જાણ્યું તેં જેમલ્લ.
-બળદેવભાઈ નરેલા

જેમલ કેરો જીવતો, આ ઊડે રંગ-ફુવાર;
ગોઠી ચાલ્યો ગેબમાં, પણ શબદ કરે ગુંજાર
-મકરંદ દવે

જેમલ બીજી જોડ, નજરૂં નાખ્યે નો મળી;
સવસાચી સરમોડ, છોરૂ તું સોરઠ તણું.
-દુલાભાઈ કાગ

ગુણી કલાધર કમલવન, ભયે પ્રફૂલ્લિત ભલ્લ;
દેખી કદર રવિ જિનહિતેં, ઉદિયાચલ જયમલ્લ
-શંકરદાનજી દેથા

જયમલ્લ નિર્મળ નીર, ઘેરાં વમળ વિના વહ્યાં,
સીંચા હાડ ખમીર, ધરવી તેં સોરઠ ધરા.
-પં. નરેન્દ્રપ્રકાશ પંડ્યા

જયમલ પામી જગતમાં, આદરમાન અભૂત;
કીર્તિ કરી ગયો કાયમી, શારદ તણો સપૂત.
-નારાયણદાનજી બાલિયા

સંકલનઃરાજુલ દવે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s