અણુની શકિત અથવા કલ્કિ નો ઘોડો…

Standard

શ્રીમદ્ ભાગવત ના બારમાં સ્કંધ ના બીજા અધ્યાય માં કલયુગ માં કેવા દોષો ઉત્પન્ન થશે તેનું વર્ણન આપવામાં આવેલું છે વળી ત્યાં એમ પણ કહેલું છે કે જયારે કલયુગ ની પ્રવૃતિ અસહ્ય થઇ પડશે અને કલયુગ ની સમાપ્તિ નો વખત આવશે ત્યારે ભગવાન ધર્મ ની રક્ષા માટે સત્વગુણ થી યુક્ત થઈ ને અવતાર ધારણ કરશે ..!!

કલયુગ ની મધ્યમાં ભગવાન નો અવતાર થવાનો નથી એ વાત પ્રહ્ લાદ ની સ્તુતિ માં સાતમાં સ્કંધ માં આવે છે એટલે કલયુગ નો અંત આવ્યા પહેલાં ભગવાન ગુપ્ત પણે કામ કરશે..!!

એટલે જેવો સાધુવૃતી ના માણસો હશે તેમની ગૃપ્ત પણે રક્ષા થશે અને આસુરી પ્રકૃતિ ના માણસો નો નાશ થશે છતાં હાલ ના કાળ જે પ્રજા માં  શાંત રીતે વ્યવહાર કરી રહેલી છે તેનો પણ નાશ થવા લાગ્યો છે એવું સામાન્ય દ્રષ્ટિ થી દેખાય છે હાલની કેળવણી જ એવી છે કે ઘણા માણસો ભગવાન થી વિમુખ રહે છે અને તેથી સમાજ માં બીક અને ઇચ્છા ઓ વધતાં જાય છે.!!

વળી ભાગવત માં એમ પણ કહેલું છે કે જયારે કલ્કિ ભગવાન જન્મ લેશે ત્યારે દેવદત્ત નામ ના અતિ વેગવાળા ઘોડા ઉપર ચડી ને દુષ્ટોનો સંહાર કરશે અને રાજા ના રૂપમાં છુપાયેલ કરોડો અસુરો નો સંહાર કરશે .!!

(12-2-20)  અહીં ઘોડા નું નામ દેવદત્ત આપવામાં આવેલું છે તેનો અર્થ સમાધી ભાષામાં કરીએ તો દેવ એટલે તેજ અને દત્ત એટલે મળેલો એટલે તેજ માંથી મળેલો ઘોડો એવા ઘોડા ની જાત હાલનાં કાળમાં શોધવા જઇએ તો અણુબોમ્બ ના રૂપમાં મળી શકે છે તે અણુની શક્તિ માંથી બનાવવામાં આવે છે .!!

જડ વસ્તુના એક પરમાણું માંથી અનંત શક્તિ કેમ નીકળી તેનું પહેલું ગણિત ઇ.સ.  1905 માં પ્રો.  આઇન્સ્ટાઇને બનાવ્યું હતું તે પછી તેનાં પર ઘણાં પ્રોગ્રામ થયાં અને છેવટે ઇ.સ.  1945 માં તે શક્તિ ને કબજે કરવાનાં ઉપાય અમેરિકા ને મળી શકયા. !!

આવાં અણુબોમ્બ જડ વસ્તુ માંથી પેદા થતાં તેજમાં થી તૈયાર કરવામાં આવે છે તેથીજ ભાગવત માં જેને દેવદત્ત નામનો ઘોડો કહ્યો છે તેને આ હકીકત મળતી આવે છે .!!

વળી જુદા જુદા દેશો વચ્ચે લડાઈ અટકાવવી હોય તો પ્રેમ વધે તેવું શિક્ષણ આપવું જોઇએ પણ બધાં દેશો ની વસ્તી વધતી જાય છે અને નવાં જન્મેલા માણસો ને  ઘણું  જ્ઞાન ન્યુઝ પેપરો રેડીયો સિનેમા માંથી મળે છે એ બધા માં અદ્ધૈતભાવ ની અથવા આત્મ જ્ઞાન ની વાતું આવતી નથી .!!

આ પ્રમાણે જો વારંવાર યુદ્ધ આવ્યા કરે તો પ્રજાની શી દશા થાય તેનાં સંબંધ માં ભાગવત માં એવું લખાણ મળી આવે છે કે છેલ્લા યુદ્ધ માં કલ્કિ ભગવાન પોતે આવશે તે અસુરો નો નાશ કરશે અને તે પછી તેનાં અંગમાં લગાવેલા અંગરાગ ની પવિત્ર સુગંધ નીકળશે તે સુગંધ વાયુમાં ફેલાશે તે વાયુ પ્રજાનાં શ્ર્વાસમાં જશે ત્યારે પ્રજાનાં ચીત્ત નિર્મળ થઈ જશે  અને એવાં શરીર દ્વારા જે પ્રજા ઉત્પન્ન થશે તેમનાં શરીર મોટાં વિશાળ અને સત્વગુણી થશે તે વખતે સતયુગ ની શરૂઆત થશે જે વખતે ચંદ્ર સૂર્ય અને પુષ્ય નક્ષત્ર ના બૃહસ્પતિ એ ત્રણે ગ્રહ એક રાશિ ઉપર આવશે ત્યારે સતયુગ ની શરૂઆત થશે..!!

જય દ્વારિકાધીશ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s