☆સુદામાજી એ જોયેલી માયા☆

Standard

એક વખત શ્રીકૃષ્ણ ના સખા સુદામાજી એ શ્રીકૃષ્ણ ને કહ્યું કે મને આપની માયા બતાવો..?
ત્યાંરે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે કોઇ પ્રસંગ મળશે ત્યારે બતાવીશ,  થોડા વખત પછી બન્યું એવું સુદામાપુરી બહાર ન્હાવા ગયાં ત્યાં શ્રીકૃષ્ણે સુદામાજી ને કહ્યું કે આજે આપણે ડુબકી મારવાની રમત રમવાની છે અને ડુબકી માં કોણ વધારે વખત રહી શકે છે તેની પરીક્ષા કરીએ.!!

એ પ્રમાણે સંકેત કરી બન્ને એ નદી માં ડુબકી મારી પછી માયા એ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું અને ડૂબકી માં રહેલાં સુદામાજી નો પગ પકડીને બહું દૂર પ્રદેશ માં કોઇ અજાણ્યે સ્થળે તેને નાખી દિધા.!!

ત્યાં સુદામાજી એ જળ ની બહાર નિકળતાં બહું ભયાનક વન જોયું ત્યાં એક ઝાડ નીચે શાંતિ લેવા બેઠા એટલાં માં કેટલાક લુંટારાઓ સુદામાજી ના જોવા માં આવ્યાં એટલે બીક થી તેવો ઝાડ ઉપર ચડી ગયાં લૂંટારુ ઓ નજીક આવ્યાં અને ઝાડ ઉપર રહેલાં સુદામાજી પર નજર પડી તે સુદામાજી તેમની દેવી ના ભોગ માટે ઉપયોગ માં આવશે એમ માની લૂંટારૂઓ પોતાને ગામ લઇ ગયાં !

ત્યાં ગયાં પછી લૂંટારુ ના મૂખી ની જૂવાન કન્યા ને સુદામા ઉપર મોહ થયો તેથી તેને એક યુક્તિ રચી  જયારે સુદામાજી ને દેવી ના ભોગ માટે મંદિર માં લઇ જવામાં આવ્યા અને સુદામાજી ને મારવાનો વખત આવ્યો ત્યારે મુખીની જુવાન કન્યા ગુપ્તપણે મંદિર માં ધૂસી ગઇ અને ત્યાંથી અવાજ કર્યો કે “હું તમારી માતા છું આ પરદેશી ને મારશો નહીં પણ તમારા મૂખી ની કન્યા સાથે તેને પરણાવી દો.”  આવો અવાજ મંદિર માંથી આવવાથી સુદામાજી ને મારવાનું કામ પડતું મૂકવામાં આવ્યું અને તેમનો વિવાહ મૂખી ની કન્યા જોડે કરવામાં આવ્યો..!!

આ બધુ અડધી મીનીટ ની ડૂબકી માં શ્રીકૃષ્ણ ની હાજરી માં બનતું હતું પણ સૂદામાજી ને તેની ખબર રહી નહીં કારણ કે તે ત્યારે જૂદા કાળની માયા ની અસર નીચે હતાં.!!

વિવાહ પછી સુદામાજી એ પોતાની નવી સ્ત્રીની સાથે કેટલાંક વર્ષો ગાળ્યાં અને તેને ત્રણ દિકરા થયાં એક દિવસે સુદામાજી એ પોતાની સ્ત્રીને પૂછયું કે સુદામાપુરી અહીંથી કેટલું દૂર છે.?   તેમની સ્ત્રીએ કહ્યું કે મને ખબર નથી પણ મારી માઁ ની માઁ જીવે છે તે જાણતાં હશે.!!

તેમને પૂછતાં તે ડોશીએ જવાબ આપ્યો કે મારી માઁ ની માઁ એમ કહેતાં કે અહીંથી રાત દિવસ વહાણ ચાલે તો ત્રણ વર્ષે સુદામાપુરી પહોંચી શકાય એ જવાબ સ્ત્રીએ સુદામાજી ને સંભળાવ્યો. સુદામાજી બહું વિચારમાં પડી ગયાં કે હું આ કયાં લોક માં આવ્યો છું હવે જો ડૂબકી માંથી નિકળે તો તે સુદામાપુરી માં જ હતાં પણ માયા ના પરીણામે તેમને કાળ નું અંતર માલૂમ પડયું..!!

એક દિવસે ઘર ના ઓટલા ઉપર સુદામાજી બેઠાં હતાં ત્યાંરે એક મડદું કોઇ માણસો સ્મશાને બાળવા માટે લઇ જાતાં હતાં એવું તેમનાં જોવા માં આવ્યું તેની પછવાડે એક માણસ ને પણ પકડીને લઇ જતાં હતાં.!!

તેનું કારણ સુદામાજી એ તેની સ્ત્રીને પૂછયું સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો કે અમારી નાત માં એવો રીવાજ છે કે કોઇ સ્ત્રી મરી જાય ત્યાંરે તેની પછવાડે તેના પતિ એ સત્તા થવું પડે છે એટલે કે સ્ત્રી ની સાથે તેના પતિ ને બળવું જોઇએ આ જવાબ સાંભળી સુદામાજી એ પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે આજથી ઘરનું કામ બધું હું કરીશ તું બહું થોડું કામ કરજે કારણ કે જો તું પહેલાં મરી જાય તો મારે જીવતાં બળવું પડે તે મારા થી સહન થાય તેમ નથી.!!

તે દિવસ થી સુદામાજી એ ઘરનું ઘણું કામ પોતે ઉપાડી લીધું છતાં થોડા વખત પછી એક દિવસ તેમની સ્ત્રીને સર્પ કરડ્યો અને તે મરણ પામી તેથી સાથે સુદામાજી ને બાળવા માટે સ્મશાને લઇ ગયાં ત્યાં ચીતા માં બળતાં પહેલાં સુદામાજી ને ત્યાંની નદી માં સ્નાન કરી ભગવાન ની પ્રાર્થના કરવાની ઇચ્છા થઇ તેથી તે સ્નાન કરવા નદીમાં પડ્યા એટલા મા ભગવાને માયા ને કહ્યું કે ” હવે સુદામાજી ને પાછા લાવ ”  આવી આજ્ઞા સાંભળી સુદામાજી ને માયા સુદામાપુરી માં જ્યાં ડૂબકી મારી હતી ત્યાં લઇ આવી.!!

ખરી રીતે તો એ બધું થોડીવારની જળ ની ડૂબકી માંજ બન્યું હતું સુદામાજી ડૂબકી ની બહાર નિકળ્યાં કે તરત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ને જોયાં ભગવાને તેમને કહ્યું કે સુદામાજી આજ તમે ડૂબકી માં મારા કરતાં વધારે સમય રહ્યા..!!

ત્યાંરે સુદામાજી એ જવાબ આપ્યો કે આપની આ માયા કોણ સમજી શકે.?  એક અડધી મીનીટ ની ડૂબકી માં મને ઘણાં વર્ષ ના ઘણાં બનાવો નો અનુભવ કરાવનાર આપની માયા આશ્ચર્ય માં નાખે તેવી જોઇ.!!

એટલે જ કિધું છે ને કે ઇશ્વર ની આ માયા સાગર જેવડી છે અને જ્ઞાની ઓ નું જ્ઞાન ગાગર જેવડું છે

જય દ્વારકાધીશ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s