​”પાળિયો”

Standard

ખબર નહીં કોણે લખ્યું પણ ખુબ સરસ લખ્યું…

✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍

પથ્થર નહીં હું પાળિયો છું.
ગાયો વાળતો ગોવાળિયો છું.
ક્યાંક વધેરાયો વટને ખાતર.

ક્યાંક જાનુનો વળાવીયો છું.
ધ્રરીબ્રાંગ ધ્રરીબ્રાંગ બુંગીયોને,

તલવાર તણી હું તાળીયો છું.
એક વડ પાદરનો કુંકુવરણો,

ને ડૂસકાં ભરતી ડાળીયો છું.
બે ઘડી ‘દેવ’ થંભી જજો,

સિંદુરી શાળાનો નિશાળિયો છું.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s