એક ગઝલ

Standard

​ખુદની સાથે મળવાનું રહી ગયું,

ભીતર તરફ વળવાનું રહી ગયું!
ટીકા કરતો રહ્યો હું હંમેશા અન્યની,

અને ખુદને પરખવાનું રહી ગયું!
દૂરના સંબંધોમાં વ્યસ્ત રહ્યો સદા,

નિકટના સાથે ભળવાનું રહી ગયું!
કાબાથી કાશી સુધી પથ્થર પૂજ્યા કર્યા,

અને, ઈશ્વરને ઓળખવાનું રહી ગયું!
ગણ્યા કર્યા પેલા મુઠ્ઠીભર સિક્કા વ્યર્થ,

અને પેલું સુખ ગણવાનું રહી ગયું!
બે થોથા ભણી લીધા ને હોંશિયાર થઇ ગયો,

પણ, જ્ઞાન સમજવાનું રહી ગયું!
ઝપાટાભેર વહી રહી આ જિંદગી

અને સાલું, આ જીવવાનું તો રહી ગયું!
અજ્ઞાત

Advertisements

One response »

  1. Pingback: ​ખુદની સાથે મળવાનું રહી ગયું – Free Hindi ebooks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s